Welkom

Nieuws

In de eerste helft van 2016 heeft een leergang plaatsgevonden voor de decentrale overheid en omgevingsdiensten. Voor het najaar 2016 (sept - nov) vond een interne leergang plaats bij omgevingsdienst DCMR als variant op de 'gewone' leergang; participanten hebben naast de algemene onderwerpen over toezicht gewerkt aan toezichtsplannen voor de periode 2017-2020. Deze opzet via ondersteuningssessies is ook beschikbaar voor andere omgevingsdiensten en nationale inspecties.

CMC/ T11 company heeft het product Ondersteuningstraject meerjarige toezichtsplannen doorontwikkeld tot een nieuwe methodiek/tool, die we aanduiden als CATS: computer assisted toezicht strategie. Het ondersteuning-traject was al innovatief in de zin dat het een combinatie was van cursus, coaching en oplevering van toezichtsplannen. CATS hanteert dezelfde principes van informatie-gestuurd, riskbased en effect gericht toezicht, gaat nog iets verder. Op basis van een set van uitgangspunten en aannames (die aan te passen zijn aan het gebied van toezicht), genereert CATS een meerjarige toezichtstrategie gericht op optimalisatie van effectiviteit.

Er wordt over de methodiek van Goed Toezicht ook “normale” cursussen gegeven; zie de website van Segment en van Nive.

Zie voor meer informatie over het ondersteuningstraject en CATS --> onze CATS flyer. Als u speciale vragen of wensen hebt op het gebied van opleidingen of ondersteuning kunt u altijd contact met ons opnemen.

CMC/ T11 company heeft een leergang Goed Toezicht geformuleerd, gebaseerd op het gelijknamige boek. Deze leergang is in 2015 voor het eerst van start gegaan met de participanten vanuit de centrale en decentrale overheid. De leergang is erg goed ontvangen door de participanten.