Welkom

Welkom bij CMC

CMC is een onderzoeks- en consultancy bureau gespecialiseerd in vraagstukken rond toezicht en handhaving. Op basis van haar expertise adviseert CMC overheden ten aanzien van nalevings- en risicoanalyse, prioritering en strategie. In de financiƫle sector adviseert CMC verzekeringsmaatschappijen, banken en andere organisaties op het terrein van fraudebeheersing, risico-management en compliance management in het algemeen.

CMC heeft verschillende instrumenten ontworpen die helpen bij de analyse van handhaving door instanties en naleving van doelgroepen. De kern hiervan is een integraal nalevingsmodel dat een beeld geeft van alle factoren die een rol spelen bij naleving van regels: het Tafel van Elf®- of T11®-nalevingsmodel. Hier omheen zijn een aantal modules ontwikkeld die samen tot een integrale (risico) analyse komen. Bijvoorbeeld MIM als een overkoepelende management informatie matrix, geschikt voor prioritering en capaciteitstoekenning. Centraal staat de Adequate Toezichts-Cyclus, de methodische basis voor ieder riskbased, effectgericht toezicht. De methodiek bestaat uit vier stappen; 1. analyse van het toezichtsdomein; 2. prioritering en strategie; 3. flexibele uitvoering en 4. monitoring of lering.  
 

CMC heeft een zusterbedrijf, T11 Company. Vandaar dat we in onze communicaties soms de samentrekking CMC/T11 Company hanteren. Vanuit T11 Company worden leergangen georganiseerd, zoals Leergang Goed Toezicht gebaseerd op het gelijknamig handboek. 

N.B. T11, Tafel van Elf en Table of Eleven zijn geregistreerde handelsnamen van CMC en T11 Company. Onder deze namen leveren zij strategische en operationele kennis-producten, diensten en software, zoals oorzaakanalyses, risicosignalering en prioritering.