Financiële Sector

 

T11-analyses

CMC past het T11-verklaringsmodel voor fraude en fouten projectmatig toe. In de praktijk analyseren we in korte tijd en met behulp van expertsessies, waar de voornaamste risico's zitten bij verzekeringsproducten.

T11-analyses zijn ook zeer geschikt voor compliance analyse als opstap voor compliance management. Via T11-analyses wordt duidelijk in hoeverre verschillende doelgroepen zich aan de vele interne en externe regels houden. Tegelijk wordt duidelijk waaróm ze dit wel of niet doen. Op basis van deze inzichten valt een compliance strategie te implementeren.