Financiële Sector

 

Financiële Sector

CMC was één van de eerste bedrijven die zich bezig hielden met de aard en omvang van fraude binnen de verzekeringsbranche. Dit hebben we zowel voor individuele verzekeraars gedaan, zoals Achmea als voor de hele branche (Verbond van Verzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland).

Bijna alle verzekeringsproducten op het gebied van schade, leven, inkomen en zorg zijn in de afgelopen jaren onderwerp van fraude analyse geweest. Dit is veelal gebeurd met behulp van het door CMC ontwikkelde T11-analyse model. Deze analyses strekten zich vaak ook uit tot interne fraude en onopzettelijke onregelmatigheden. Daarnaast zijn onze analyses en software tools ook toegepast op primaire processen van verzekeraars, banken en pensioen beheerders. Voorbeelden zijn de processen van claimafhandeling, inkopen en betalen in het algemeen.