Handhaving Overheid

Producten Rechtshandhaving

De door CMC ontwikkelde instrumenten worden samengevat als Toolkit Handhaving. De doelstelling van deze ToolKit is het verkrijgen, ordenen en toepassen van relevante informatie voor handhaving in de verschillende fase van de handhavingscyclus ten behoeve van preventie, controle en detectie. 

De Toolkit Handhaving wordt gevormd door enkele basismodules:

NBA: T11-nalevingsbeeldanalyse of kwetsbaarheidsanalyse:

Hoe gaan bepaalde doelgroepen met regels en risico's om, in hoeverre leeft men de regels en vergunningsvoorschiften na; voorzover men niet naleeft, waarom niet, wat zijn de meest kwetsbare aspecten van de norm en de doelgroep; hoe effectief is handhaving; wat kan men allemaal doen om naleving te bevorderen?

MIM: Management Informatie Matrix:

Een MIM geeft antwoord op de volgende vragen: wat zijn de (belangrijkste) regels, welke doelgroepen zijn er, hoe groot zijn de risico's op de verschillende gebieden, waar moet prioriteit aan worden toegekend, hoeveel capaciteit moet aan verschillende taken worden toegekend?

IMPACT Model: 

Het doel van het Impact model is om de samenhang tussen de verschillende modulen van een T11 beter vorm te geven om antwoord te geven op de vraag hoe toezicht er uit zou moeten zien om optimaal effectief te zijn. De uitkomst van een Impact model is een set van concrete, specifieke aanbevelingen (plan van aanpak) voor een meer effectief toezicht, welke gebaseerd zijn op adequate analyses.