Over CMC

CMC als werkgever

CMC is een gespecialiseerd onderzoeks- en adviesbureau gericht op onderwerpen als toezicht, handhaving, naleving, fraude, risico-analyse, preventie, compliance management, beleidsevaluatie, good governance e.d. Onze doelgroepen zijn enerzijds publieke handhavers of toezichthouders op nationaal/regionaal/lokaal niveau en anderzijds het bedrijfsleven, zoals de afdelingen die verantwoordelijk zijn voor fraudebeheersing en compliance in de financiële sector (banken en verzekeraars).

CMC combineert consultancy met onderzoek, projecten met producten, inhoud met ICT, methodieken met processen, 'mind mining' met 'data mining', advies met implementatie. CMC is een relatief klein bureau. De sfeer bij CMC is informeel maar niet zonder stijl, relaxed en gestressed tegelijk, veel alleen en veel samen, ad hoc en lange termijn gericht. We proberen steeds onze eigen kwaliteiten verder te verdiepen en te verbreden, o.a. op het gebied van mindmining (explicitering van ervaringskennis via expertsessies), datamining (samenbrengen, ontsluiten, analyseren en representeren van data uit verschillende gegevensbronnen) en netmining (informatie halen en brengen op afstand via intranet en internet). CMC ontwerpt en maakt in samenwerking met andere ICT-bedrijven software dat onze methodische benadering ondersteunt; deze modulen voor strategische, tactische en operationele analyse zijn samengebracht in de 'ToolKit Toezicht en Handhaving'. Voor meer informatie over CMC, zie www.t11.net.


Voor meer informatie kunt u de website raadplegen en evt. bellen. Open sollicitaties kunt u richten aan: Dick Ruimschotel, Directeur CMC, Postbus 14751, 1001 LG Amsterdam of – bij voorkeur - per mail: ruimschotel@t11.net